ท่าทุ่มกวาดขาด้วยสะโพก

ท่าทุ่มกวาดขาด้วยสะโพกเป็นท่าทุ่มสะโพกลอยซึ่งคล้ายคลึงกันมาก ท่าทุ่มนี้เป็นท่าทุ่มที่อาจารย์หรือมืออาชีพของกีฬาประเภทนี้ชำนาญเป็นมากเป็นพิเศษ ด้วยวิธีการทุ่มที่สามารถป้องกันได้ยากเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงและมีรูปร่างสูงใหญ่มักจะใช้วิธีการทุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับคนตัวเล็กกว่านั้นไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถฝึกท่านี้ได้ แต่คุณจะต้องมีพลังแขนหรือในช่วงลำตัวที่ดี